Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviske gaupeprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Fangst og merking

Individbaserte data

For å kunne skaffe den nødvendige informasjonen om gaupenes biologi og økologi er det nødvendig å samle data på individnivå. Ved å sette GPS-sendere på gauper kan vi følge individuelle gauper fra fødsel til død. Dermed kan vi tallfeste effekten av gaupe på byttedyrbestander av, og følge gaupas vandringer gjennom ulike landskapstyper.

GPS-halsbandene posisjonerer seg ved hjelp av satellitter før senderen faller av etter 1 - 2 år. Vi får tilsendt posisjonene via mobilnettet fortløpende. I områder uten mobildekning benytter vi halsband der posisjonene kan lastes ned manuelt.


Foto: © SCANDLYNX


Fangst

Gaupene blir fanget med en rekke ulike teknikker.
  • Fangst og radiomerking av gaupe nord i Skandinavia foregår ved hjelp av helikopter.
  • Sør i Sverige brukes i hovedsak hunder og gjennomgangsbåser.
  • I Sør-Norge benytter vi gjennomgangsbåser og fjærbelastede snarer som settes opp rundt rådyr drept av gaupe.


Bruk av forsøksdyr

Radiomerking av viltlevende dyr kan være kontroversielt. Men bruken av forsøksdyr i Skandinavia er strengt regulert, slik at dyrene påvirkes i minst mulig grad. All forskning på ville dyr blir utført av profesjonelle aktører med lang erfaring innen faget.


Foto: © SCANDLYNX

 

 

Fangst og merking av gaupe

Logos