Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviske gaupeprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

SCANDLYNX har de siste to tiårene studert gaupas økologi i ulike deler av Skandinavia, og bidratt med fakta om gaupa som kan brukes av beslutningstakere til å utforme en best mulig forvaltning av gaupebestanden.

Vi studerer

  • Gaupa og jervens predasjon på tamrein og sau
  • effekten av gaupe på hjorteviltbestander
  • gaupas rekolonisering av Götaland
  • metodikk for overvåking av antall gauper
  • gaupas bestandsdynamikk og høsting av gaupe

 

SCANDLYNX er i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Grimsö forskningsstasjon (SLU).

 

 

Foto: © Henrik Andren/SCANDLYNX

 

Siste publikasjoner

Logos