Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviske gaupeprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Avslører gaupas hemmeligheter i nord

Publisert 31.10.2011

Forskning på gaupe i nord gir oss ny og viktig kunnskap om samspillet mellom rovvilt og tamrein.

Avslører gaupas hemmeligheter i nord

– Alle gauper dreper rein, men vi ser store variasjoner i drapstakten. Både når det gjelder områder, kjønn og sosial status, årstider og tilgang på byttedyr, forteller NINA-forskerne John Odden og Jenny Mattisson.

Forskere fra NINA og Sveriges landbruksuniversitet (SLU) har i en årrekke studert gaupe og jerv i ulike reinbeitedistrikt nord i Skandinavia. Målet er å forstå mer av det konfliktfylte samspillet mellom rovvilt og reinnæring.

Siden prosjektet startet i 2002 har forskerne merket nær 50 gauper med GPS-halsbånd. GPS-enheten i halsbåndet posisjonerer seg ved hjelp av satellitter, og en GSM-enhet sender disse posisjonene til en datamaskin på NINA via mobilnettet. Dermed kan forskerne følge gaupenes bevegelser.

 

Lokalt engasjement

Når GPS-posisjonene hoper seg opp i et område er det et tegn på at gaupa har nedlagt et bytte. Da rykker forskere og frivillige feltarbeidere ut på leting etter kadavre. Det blir gjerne lange dager, og tunge marsjer. Gaupene i nord har nemlig de største hjemmeområdene som er dokumentert hos noe kattedyr i verden.

– Takket være den intensive innsatsen sitter vi nå med unike data fra 48 forskjellige gauper, meddeler Mattisson. Totalt fant vi 1443 byttedyr. Ikke overraskende er rein er det viktigste byttedyr for gaupa i nordområdene, med en overvekt av reinkalver.

 


Gaupedrept rein i Stabbursdalen. Foto © J.Mattisson/NINA

Hanngauper dreper flest rein

Generelt har hanner den høyeste drapstakten. Om sommeren tar hver hanngaupe i snitt en rein hver tredje dag. Vinterstid reduseres drapstakten til en rein hver fjerde dag, vel å merke i områder med tilgang på rein.

– I enkelte områder langs kysten er rein fraværende om vinteren. Her ser vi at gaupa spiser både hare, ryper og rødrev. Ei hungaupe i Finnmark har faktisk spist laks som hun stjal fra oter, sier Odden.

Hunngauper dreper generelt færre rein enn hanner, i snitt en rein i uka sommerstid og en rein hver 5 dag vinterstid. Men det varierer også for hvert enkelt individ.

–Å kunne tallfeste omfanget av gaupas predasjon på tamrein, og ikke minst hvordan dette varierer, er et viktig skritt på veien for å kunne utvikle nye måter å kompensere tap fra rovdyr på, avslutter Mattisson.

 

Nordisk samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra NINA og Sveriges landbruksuniversitet (SLU), og er på norsk side finansiert av Norges Forskningsråd, Direktoratet for naturforvaltning (DN), Fylkesmannen i Finnmark, Fylkesmannen i Troms, Rovviltnemnda i region 8 og Reindriftens utviklingsfond.

På svensk sida av Naturvårdsverket, Forskningsrådet Formas, WWF og Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten og Jämtland.

Til tross for denne nye kunnskapen har ennå et stykke igjen før vi fullt ut forstår samspillet mellom alle faktorene som påvirker drapstakten hos gaupe. Derfor fortsetter vi arbeidet i nord, samtidig som vi starter et nytt prosjekt i Nord-Trøndelag, sier Jenny Mattisson.

 

Les mer:

Factors affecting Eurasian lynx kill rates on semi-domestic reindeer in northern Scandinavia: Can ecological research contribute to the development of a fair compensation system?

 

Kontakt:

NINA:

E-post:jenny.mattisson@nina.no

 

Tel: 918 97 175

E-post: john.odden@nina.no

 

Grimsö, SLU:

  • Henrik Andrén (Prosjektleder Sarek)

Tel: (+46) 0581-697302

E-post: henrik.andren@ekol.slu.se

print

 

Logos