Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviske gaupeprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Deltakende institusjoner

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Grimsö forskningsstasjon, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), utgjør kjernen i SCANDLYNX. 

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

NINA er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen naturforskning.Vår kompetanse utøves gjennom forskning, overvåking, utredningsarbeid og konsekvensutredninger.

NINA koordinerer den norske delen av SCANDLYNX, og er ansvarlig for prosjektets hjemmeside.

 

Grimsö forskningsstation, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Grimsö forskningsstation er et senter for vilt- og landskapsøkologi. Siden 1992 har Grimsö vært underlagt Sveriges lantbruksuniversitets virksomhet, og utgjør i dag avdeling for viltøkologi innen SLU's institutt for økologi.

Grimsö koordinerer den svenske delen av SCANDLYNX.   

 

Samarbeidspartnere

SCANDLYNX samarbeider nært med en rekke andre forskningsinstitusjoner:

  • Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB)
  • Universitetet i Oslo
  • Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU)
  • Høgskolen i Hedmark (HIHM)
  • Høgskolen i Nord-Trøndelag

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Logos