Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviske gaupeprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

 

Finansiering

SCANDLYNX Norge:

På norsk side har forskningen vært støttet av Norges forskningsråd, Miljødirektoratet, Reindriftens utviklingsfond, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Telemark, Fylkesmannen i Vestfold, Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Finnmark, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Rovviltnemnda i rovviltregionene 2, 3, 4, 7 og 8, Fylkeskommunene i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark og Buskerud, samt en rekke kommuner. 

 

SCANDLYNX Sverige:

Finansieringen i Sverige har kommet fra Naturvårdsverket (via Viltkommittén och Anslaget för Biologisk Mångfald), Svenska Jägerförbundet, WWF og FORMAS 

Logos