Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviske gaupeprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

En effektiv jeger

Dietten til den eurasiske gaupa består i hovedsak av hjortedyr der de er tilgjengelig. Den eurasiske gaupa er hovedsakelig knyttet til det boreale barskogbeltet som strekker seg fra Atlanterhavet og Norge østover til Stillehavet og Beringstredet. Men den finnes også lengre sør, da hovedsakelig i fjellområder. I Vest-Europa er arter som rådyr, gemse, hjort, sammen med sau, vill- og tamrein de viktigste komponentene i dietten.

I de fleste områder i Sør-Norge er rådyret det viktigste byttedyret. Gaupa forsøker ubemerket å smyge seg inn på byttet for å avlive det. Det er svært sjeldent at gaupa ligger i bakhold, noe man ofte fikk høre i gamle dager. Etter en kort spurt avlives store byttedyr i all hovedsak med strupebitt.

Gaupa påvirkning på bestanden av rådyr opptar mange. Gaupa er en effektiv jeger, og kan ha relativt stor effekt på bestanden av rådyr i områder med lave tettheter av rådyr. Gaupa synes derimot å ha mindre effekt på rådyrbestanden i områder med høye tettheter av rådyr.

Tamrein er det viktigste byttedyret nord i Skandinavia. Hvor ofte gaupene dreper rein varier avhengig av tilgang på rein, sesong og ikke minst kjønnet på gaupa. Voksne hanner på sommeren dreper rein oftest. En stor andel av reinene drept av gaupe er kalver. Gauper i nord uten tilgang på rein på vinteren overlever på småvilt som hare, rev, skogsfugl og katt.

Gaupa vil også drepe sau i områder der sauen beiter fritt og ubeskyttet i skogsområder. Alle gauper dreper sau, men hvor ofte de dreper er avhengig av tettheten av alternative byttedyr og kjønnet på gaupa. Hanngaupene dreper sau oftere enn hunngauper.

 


Foto: © SCANDLYNX

 

Logos