Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviske gaupeprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

En ensom vandrer

Voksne gauper ferdes stort sett alene, bortsett fra i parringstiden i mars. Etter parringstiden viser hann- og hunngaupa igjen liten interesse for hverandre. Voksne gauper hevder revir, med lite overlapp mellom områdene til individer av samme kjønn. Det vil alltid være litt overlapp langs kanten av revirene.

Størrelsen på revirene varierer voldsomt med hvor du er i Skandinavia. I de "rådyr-rike" delene i sørlige deler av Skandinavia kan hunngauper bruke revir på 2-300 km2. Gaupene helt i nord i Finnmark og Troms kan benytte revir på mer enn 4000 km2, noe som tilsvarer areal større enn Østfold fylke. 

 


Foto: © SCANDLYNX

Logos