Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviske gaupeprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Fødsel og død

Gaupene parrer seg i mars. Etter en drektighetstid på ca 70 dager føder hunnen fra 1-3 unger (en sjelden gang 4) i mai eller tidlig juni. De nyfødte ungene veier mellom 230-270 gram, og gjemmes bort i små huler eller sprekker i terrenget, ofte på vanskelig tilgjengelige steder. I denne første tida tar moren jaktturer ut i fra ungenes gjemmested. Hunnen kan gjerne være borte fra ungene i 12-15 timer, og dyra som drepes bringes ikke tilbake til ungene. Ungene ernærer seg på morsmelk de første 2-3 månedene, og holder seg ved hiet i denne perioden. 

Mye oppmerksomhet har vært fokusert på dødelighet hos gaupe på grunn av kvotejakt. Resultatene fra de siste års forskning viser imidlertid at gaupene dør av andre årsaker også. Den viktigste dødsårsaken, utenom kvotejakt, for radiomerkede gauper i Skandinavia er illegal jakt, men også biler og skabb har tatt livet av gauper.
 


Foto: © SCANDLYNX

Logos