Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviske gaupeprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Spor og sportegn

Gaupas fotavtrykk er store og runde. Et godt fotavtrykk på hardt underlag er typisk 8-10 cm i diameter. I løssnø blir sporene ofte større på grunn av den tykke pelsen rundt foten, og ikke minst fordi gaupa kan spre tærne utover. Fotavtrykkene viser fire tær, likner forstørrede kattepoter, og skilles fra hundedyr ved at gaupa har mer asymmetri på de to fremste tærne. I løs snø syns ofte hasemerker etter bakfot. Som andre kattedyr går gaupa vanligvis med klørne trukket inn, men kloavtrykk vises ofte i bratte motbakker og andre steder hvor den har hatt behov for å få godt feste i underlaget. I løs snø der gaupa spriker med tærne for å bære vises også ofte avtrykk etter klør.
 
Gaupa beveger seg mest i skrittgang der den setter bakfoten ned i framfotens spor. Steglengden i gange er normalt fra 80 - 120 cm. Som de andre store rovdyra går gaupene målbevisst i terrenget. Gaupa utmerker seg også ved at den med letthet beveger seg i vanskelig terreng. Den forserer lett høye skrenter, klatrer i trær, balanserer langs nedfalne trær m.v. Det er heller ikke uvanlig at gaupene beveger nært folk på vinterstid på jakt etter rådyr.
 
De mest vanlige byttedyra er rådyr, reinsdyr, hjort, hare, skogsfugl og sau (mest lam). Gaupa avliver store byttedyr med strupebitt. Gaupa spiser ofte først kjøttet på lår og bog. Gaupa spiser som regel opp byttet så sant de får ligge i fred for folk. Sau og tamrein står i en særstilling, da særlig hanngauper ofte kan drepe flere dyr enn de utnytter (overskuddsdreping).

Sett gaupespor?

Meldinger om spor etter familiegrupper av gaupe skal i Norge meldes til Statens naturoppsyn (SNO).

 

 

 

 

Logos