Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviske gaupeprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Status

Statistikken over antall skutte gauper kan gi oss en oversikt over utviklingen i bestanden i Norge de siste 150 åra. I perioden 1846–80 ble det i gjennomsnitt felt 127 gauper årlig. Bestanden gikk klart tilbake i perioden 1890 til 1930.

Fra 1960 har den gradvis økt igjen fram til 1997. Gaupebestanden i Norge blir hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med årsunger. De siste 10 årene har antall registrerte familiegrupper (hunngauper med unger) variert mellom 44 og 92. Les mer om overvåking av gaupe på Rovdata sine hjemmesider her.

 

Overvåking av gaupe

Les mer om overvåking av gaupe her:

Logos