Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviske gaupeprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Fangst og merking

Individbaserte data

For å kunne skaffe den nødvendige informasjonen om gaupenes biologi og økologi er det nødvendig å samle data på individnivå. Ved å sette GPS-sendere på gauper kan vi følge individuelle gauper fra fødsel til død. Dermed kan vi tallfeste effekten av gaupe på byttedyrbestander av, og følge gaupas vandringer gjennom ulike landskapstyper.

GPS-halsbandene posisjonerer seg ved hjelp av satellitter før senderen faller av etter 1 - 2 år. Vi får tilsendt posisjonene via mobilnettet fortløpende. I områder uten mobildekning benytter vi halsband der posisjonene kan lastes ned manuelt.


Foto: © SCANDLYNX


Fangst

Gaupene blir fanget med en rekke ulike teknikker.
  • Fangst og radiomerking av gaupe nord i Skandinavia foregår ved hjelp av helikopter.
  • Sør i Sverige brukes i hovedsak hunder og gjennomgangsbåser.
  • I Sør-Norge benytter vi gjennomgangsbåser og fjærbelastede snarer som settes opp rundt rådyr drept av gaupe.


Bruk av forsøksdyr

Radiomerking av viltlevende dyr kan være kontroversielt. Men bruken av forsøksdyr i Skandinavia er strengt regulert, slik at dyrene påvirkes i minst mulig grad. All forskning på ville dyr blir utført av profesjonelle aktører med lang erfaring innen faget.


Foto: © SCANDLYNX

 

 

Fangst og merking av gaupe

Live ContentGet Started with Live Content

Quickly add elements using "Add element". Configure the module using "Manage" to enable slideshow and many more features.
Live ContentGet Started with Live Content

Quickly add elements using "Add element". Configure the module using "Manage" to enable slideshow and many more features.
Logos