Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviske gaupeprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Reproduksjon og overlevelse

Hver vår blir alle merkede hunngauper fulgt nøye for å se om de får unger, og evt. hvor mange unger de føder. Når ungene er noen uker gamle sniker vi oss inn på "hiet" mens hunngaupa er på jakt. Vi teller ungene, bestemmer kjønn, veier dem og tatoverer inn et nummer i øret eller setter inn en microchip under huden. På den måten kan vi kjenne dem igjen hvis de blir fanget av oss senere eller skutt i kvotejakta. Vinterstid, før gaupejakta starter, sporer vi  hunngaupene for å se hvor mange unger som fremdeles er i live.

 
Foto: © SCANDLYNX

De naturlig lave bestandstetthetene blant store rovdyr medfører ekstra store krav til en effektiv og presis forvaltning. Det er derfor svært viktig å få oversikt over faktorer som påvirker deres bestandsdynamikk. Dødelighet er den faktoren med sterkest påvirkning på bestandstilveksten til store rovdyr, og derfor er det viktig å kartlegge omfanget og betydningen av ulike dødsårsaker. Voksne gauper i Skandinavia dør sjelden av naturlige årsaker. De viktigste dødsårsakene er relatert til mennesket, som jakt, ulovlig jakt og påkjørsler.


Foto: © SCANDLYNX

Logos