Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviske gaupeprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

 

SCANDLYNX forskning i dag

 

 

SCANDLYNX forskning

De siste årene har SCANDLYNX drevet forskning i  Nordland og Trøndelagsfylkene, Østlandet og i Götaland

 

SCANDLYNX' viktigste forskningsoppgaver i dag er knyttet til

  • Økologien bak gaupa og jervens predasjon på tamrein og sau. Prosjektet tallfester gaupas drapsrater på rein og sau, og ser på gaupenes forflytning i landskapet i forhold til fordeling og tetthet av sau/rein og alternative byttedyr.
  • Konflikten rundt bestandstall. Prosjektet samler inn data på forflytning hos voksne hunngauper for å kunne validere bruken av avstandskriterier i gaupeovervåkingen. I tillegg har vi satt ut automatiske viltkamera som bl.a. gir oss et mål på oppdagbarheten til familiegrupper av gaupe i ulike områder.
  • Gaupas bestandsdynamikk. Innsamling av langtidsdata på reproduksjon og overlevelse hos gaupe fra ulike områder gir oss kunnskap om hvordan de ulike forvaltningsregimene i Norge og Sverige påvirker demografien til gaupe. Vi utvikler høstingsmodeller og prognoseverktøy som vil hjelpe forvaltere å sette kvoter for gaupe i framtida.
  • Gaupas spredning og kolonisering av Götaland. I Sverige skal gaupa få spre seg sørover i Sverige (Götaland). Scandlynx ønsker å studere denne prosessen nærmere ved følge unge radiomerkede gauper på spredning, samt ved å samle inn DNA fra de få gaupene som har etablert i sør. Målet med forskningen på gaupe i Götaland er å gjøre en prognose av gaupas reetablering i Sør-Sverige og kvantifisere gaupas effekt på rådyrbestanden der. Studiene innefatter predasjonsstudier, spredning og etablering, utnyttelse av leveområdene samt demografi (reproduksjon, dødelighet og tilvekst).

 

Logos