Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviske gaupeprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Arealbruk og spredning

Merking av gauper med GPS halsband gir oss mulighet til å kartlegge gaupas bevegelsesmønster i detalj, og bidrar med viktig informasjon om gaupas arealbruk og spredning. 

 

Gaupa trenger mye plass

Kunnskap om størrelsene på gaupas leveområder hjelper oss til å bestemme den riktige skala for forvaltning av individer og bestander. Noe av det mest oppsiktsvekkende fra studiene av radiomerkede gauper gjelder størrelsen på leveområdene gaupene bruker.

Størrelsen på leveområdene til gauper varierer voldsomt innad  i Skandinavia. De største områdene finner vi helt i nord. I Troms og Finnmark benytter hanngauper mellom 1500 og 3800 km2 og hunngauper mellom mellom 500 og 2300 km2 i løpet av et år. Gauper i de produktive områdene lenger sør i Skandinavia har betydelig mindre arealkrav. I Akershus, Østfold og Bergslagen benytter hanner 500-1000 km2 og hunner 200-500 km2 i løpet av et år.

Data på forflytning og områdebruk har blitt brukt til å utvikle metoder for overvåking av gaupe.
 

 


Foto: © SCANDLYNX

 

Utferdstrang

Gaupeunger skilles normalt fra sine mødre i mars/april. De første månedene holder gaupene seg som regel nær oppvekstområdet, og de fleste ungene overlever sin første vår og sommer alene. Nesten alle gaupeunger vandrer ut fra oppvekstområdet etter noen måneder. Ettåringene kan vandre svært langt, ofte mer enn 150 km fra oppvekstområdene. Rekorden er en ung hann radiomerket i Sarek, som gikk 450 km i luftlinje ned til Steinkjer. Unge hanner går lengre enn hunner før de slår seg ned. I spredningsfasen er dødeligheten svært høy, ofte grunnet illegal jakt eller at de blir drept i trafikken.

 

 
Foto: © SCANDLYNX

 

 

 

 

 

Følg gaupas vandringer på nett

NINA Dyreposisjoner

Nettsiden ”NINA Dyreposisjoner” er et internettbasert system for kartvisning av posisjoner til dyr med radiosendere.Her blir de siste peileposisjonene til gps-merkede gauper lagt ut fortløpende.

Ved å registrere deg kan du følge gaupenes vandringer med 14 dagers forsinkelse.

 

 

Logos