Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviska lodjurprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Delprosjektet “Gaupa Østafjells” avsluttes

Publisert 18.11.2011
Scandlynx har siden 2006 samlet inn økologiske data på gaupe i rovviltregion 2 og 3 (Oppland, Buskerud, Telemark og Vestfold), og det femårige prosjektet avsluttes nå som planlagt. Det blir det ikke merking av gaupe med GPS-sendere Østafjells denne vinteren. Nå er skal resultatene sammenfattes og rapporteres, og en sluttrapport vil være klar våren 2012.
Delprosjektet “Gaupa Østafjells” avsluttes

Ved hjelp av mange ivrige lokale folk i fra Hallingdal og Valdres i nord til Vestfold i sør, har vi lykkes med å følge 30 gauper med GPS-sendere i regionen. Dette siste året har vi hatt kontakt med 10 individer, hvorav 4 ble skutt i kvotejakta, 2 har brukt opp batteriene, én sender falt av gaupa og én sender sluttet å sende pga. feil. Vi følger i dag 2 gauper sør i studieområdet, en hann M294 og en hunn F293. Alle kan se kart over forflytninger til gaupene på nettsiden http://www.dyreposisjoner.no/.

 

Et av målene med forskningsprosjektet var å evaluere dagens overvåkingssystem ved å følge forflytningen til voksne hunngauper med GPS-halsband. De nye dataene på forflytning hos voksne hunngauper i regionen vil, om det viser seg nødvendig, kunne føre til en justering av metodikken benyttet til beregning av antall familiegrupper av gaupe. Arbeidet med å vurdere metodikken med de nye dataene starter nå opp. Vi har videre også samlet inn tall på hvor ofte de merkede hunngaupene med unger blir oppdaget og meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO). Så langt er samtlige merkede familiegrupper (14) fulgt i regionen siden 2006 blitt meldt inn til SNO ved flere anledninger i løpet av vinteren (oktober til februar).

 

Ved å følge individuelle gauper med GPS-sendere kan vi beregne hvor ofte gaupene dreper ulike byttedyr. Arbeidet med søk etter byttedyr er gjort av lokalt hjelpemannskap og studenter. Vi har fulgt 25 ulike gauper intensivt i til sammen 3640 døgn. Lokale hjelpere og studenter har funnet 581 byttedyr i GPS punktene til gaupene, fordelt på 246 rådyr, 157 sauer, 42 hjort, 2 geiter, 2 rein, 67 harer, 34 skogsfugl, 19 elger, 3 rever, 6 andre fugl, 1 ekorn, og 1 bever. Siste året ble det gjennomført byttedyrsøk etter 8 ulike gauper i region 2 og 3. Vi viser til den kommende sluttrapporten for en detaljert rapportering av resultatene.

 

Vi vil fortsette arbeidet med forskning på rådyr og sau i regionen i samarbeid med Bioforsk og Universitetet i Oslo

print

 

Logos