Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviska lodjurprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Gaupeforskning gir viktige svar på vanskelige spørsmål

Publisert 09.12.2011

Langvarig gaupeforskning har gitt oss viktig kunnskap som kan redusere konflikten mellom utmarksbasert husdyrproduksjon og rovvilt. NINA-forsker John Odden forsvarte i dag sin doktoravhandling “The ecology of a conflict: Eurasian lynx depredation on domestic sheep”, ved Norges tekninsk naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Vi mangler store villmarksområder i Norge i dag, og er dermed avhengig av å integrere vern av rovdyr med menneskets bruk av utmarka for å sikre levedyktige bestander av store rovdyr. Dette fører til store konflikter med sauenæringa. John Odden har jobbet med gaupeforskning over hele Skandinavia fra 1995 og fram til i dag. Mye av forskningen er utført gjennom det skandinaviske gaupeprosjektet Scandlynx som blant annet beregner gaupas drapsrater på sau, og ser på gaupas forflytning i landskapet i forhold til fordeling og tetthet av sau og alternative byttedyr.

 

Hvilke gauper dreper sau?

Gjennom hele prosjektperioden har et sentralt tema vært gaupas predasjon på sau i Sør-Norge, med spørsmål som; Hvilke gauper dreper sau? Hva påvirker drapstallene på sau?

–Ingenting i forskningen vår tyder på at det finnes spesielle problemindivider som dreper mer sau enn andre. Dette er en myte vi nå har avlivet gjennom forskningen vår, sier John Odden.

Forskerne snakker snarere om problemkjønn.

–Alle hanngauper dreper sau. Også mange hunngauper dreper sau når de får anledning, men det er kun hanner som er ansvarlige for overskuddspredasjon, fortsetter Odden.

–Sett i forvaltningssammenheng viser forskningen at selektivt uttak av enkeltindivider ikke vil redusere antallet drepte sau. Slik situasjonen er i dag er det størrelsen på gaupebestanden som bestemmer hvor mye sau som tas av gaupe. Tar vi utgangspunkt i dagens bestandsmål for gaupe vil tapstallene fortsatt være store. Det samme vil erstatningsutbetalingene.

 

Kanskje må vi heller begynne å forvalte sau?

–Forskningen viser at inngjerding av sau i mindre hegn, på innmark eller gårdsnær utmark er en god løsning, sier Odden. Vi har gode eksempler fra Akershus, der finner vi ingen gaupedrepte sauer i løpet av prosjektperioden. Tilsvarende resultater ser vi i Sverige og Østfold.

Kunnskapen vi har fått fra forskningen kan i følge Odden bidra til å utvikle praktiske verktøy som igjen kan redusere konflikten mellom husdyrproduksjon og rovvilt, og dermed forbedre velferden til sau på beite. I tillegg vil resultatene kunne benyttes til å validere dagens nivå på kompensasjon for rovviltdrepte sau og rein.

 

Doktor John

John Odden forsvarte i dag sin doktoravhandling “The ecology of a conflict: Eurasian lynx depredation on domestic sheep”, ved Norges tekninsk naturvitenskapelige universitet (NTNU).

 

 

Komité:

  • Forsker Becky M. Pierce, California Department of Fish and Game, USA
    Prof. Tomas Willebrand, Høgskolen i Hedmark, Avd. for anvendt økologi og landbruksfag
    Prof. Arne Moksnes, Institutt for biologi, NTNU

Veiledere:

Les mer:

print

 

Logos