Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviska lodjurprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Miljøvernministeren på gaupekontroll

Publisert 30.07.2012
Det skandinaviske forskningsprosjektet på gaupe, Scandlynx, hadde nylig med miljøvernminister Bård Vegard Solhjell ut på kontroll av merket gaupe i Porsanger.
Miljøvernministeren på gaupekontroll

- Statsråden ble orientert om kunnskapen som de merkede gaupene gir, og var med å kontrollere en hunn med en unge, sier NINA-forsker John Odden.

Rovdyr i reinbeitene
Forskere fra NINA og Sveriges landbruksuniversitet (SLU) har i en årrekke studert gaupe og jerv i ulike reinbeitedistrikt nord i Skandinavia. Målet er å forstå mer av det konfliktfylte samspillet mellom rovvilt og reindrift.

GPS-posisjoner på mobilnettet
- Siden prosjektet startet i 2002 har vi merket nær 50 gauper med GPS-halsbånd, sier Odden.

GPS-enheten i halsbåndet posisjonerer seg ved hjelp av satellitter, og en GSM-enhet sender disse posisjonene til en datamaskin på NINA via mobilnettet. Dermed kan forskerne følge gaupenes bevegelser.

Gir nyttige data
Gaupe står sammen med jerv og kongeørn bak de største erstatningsutbetalingene for tamrein og sau i Norge. For å kunne beregne effekten av gaupe og jerv på tamrein og sau er det merket gaupe (siden 2007) og jerv (siden 2010) med GPS-sendere i Nord-Troms og Finnmark. De mange merkede rovdyrene gir blant annet gode tall på områdebruk og individuelle variasjoner i drapstakt på rein og sau.

Les mer:

 

 

 

Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell kom i nærkontakt med en av ungene til en merket gaupe i Finnmark. Foto John Odden/Scandlynx

print

 

Logos