Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviska lodjurprosjektet
Norsk Svenska English
Søk
SCANDLYNX framdriftsrapport
Created by dnnLynx on 25.01.2010 08.57.50

Framdriftsrapporten oppsummerer SCANDLYNX' forskningsaktiviteter de siste to årene - en videreføring av tidligere delprosjekter og utprøving av nye metoder.


GPS-merking gir viktig informasjon

Et overordnet mål for SCANDLYNX er å samle inn og formidle kunnskap om gaupas økologi, og bidra til en bærekraftig forvaltning av den skandinaviske gaupebestanden. Gauper blir utstyrt med GPS-halsbånd som kontinuerlig sender informasjon om dyrenes bevegelser over mobilnettet. Hver enkelt gaupes diett og drapstakt kan dermed beregnes ved å oppsøke områdene og lete etter byttedyr. Siden 1993 har 363 ulike gauper blitt merket og fulgt.
 
De siste to årene har forskningen hovedsakelig foregått i seks områder;
 
  • Akershus og Østfold
  • Buskerud
  • Telemark og Vestfold
  • Nord-Troms og Vest-Finnmark
  • Sarek nasjonalpark i Norrbotten
  • Bergslagen og Götaland.
 
Nye metoder
Som en alternativ overvåkingsmetodikk i områder med lite snødekke har delprosjektet i Akershus og østfold prøvd ut såkalte ”hårfeller” , til innsamling av gaupe-DNA. Hårfellene ble plassert innenfor revirene til radiomerkede gauper. Fra i alt 70 feller var kun en hårprøve av tilstrekkelig kvalitet til å gi en fullstendig DNA-profil, og prosjektet konkluderer med at metoden ikke er egnet til effektiv overvåking av gaupe.   
 
Forsøket med å ekstrahere DNA fra spytt i bittsår fra gaupedrepte lam i Buskerud har gitt langt mer lovende resultater. I 14 av 25 tilfeller ble gaupa identifisert fra spyttprøvene. Undersøkelsene startet i 2008, og arbeidet med å teste ut metoden fortsetter.  
 

 

print
rating
  Kommentarer


Logos