Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviska lodjurprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Vad är SCANDLYNX?

Det övergripande målet för SCANDLYNX är att samla in och förmedla kunskap om lodjur. Därmed ska SCANDLYNX bidra till kunskapsbaserade förvaltningsmodeller som accepteras av olika intressegrupper.

 

 
Foto: © SCANDLYNX

 

Efter att antalet lodjur var lågt under flera årtionden ökade den Skandinaviska lodjursstammen i både täthet och utbredning under hela 80- och 90-talet. Lodjurens återkolonisering präglades emellertid av konflikter, samtidigt som kunskapen om lodjurets ekologi var begränsad. Därför har Norska institutet för naturforskning (NINA) och Grimsö forskningsstation, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) sedan 1993 samlat in ekologiska data på lodjur och rådjur från flera områden i Skandinavien på uppdrag av förvaltningen. 2005 blev detta samarbete formaliserat under ett paraply; ”Scandlynx”.       

När det gäller förvaltning av stora rovdjur finns det ingen enskild lösning som är den rätta, men däremot mer eller mindre accepterade kompromisser som fångar upp synpunkter från olika håll. Ett viktigt mål för det Skandinaviska lodjurs-forskningsprojektet, Scandlynx, har varit att samla in objektiv kunskap angående lodjurets ekologi i olika landskapstyper för att därmed bidra till en bärkraftig förvaltning av lodjursstammen i det skandinaviska mångbrukslandskapet. 

Scandlynx har samlat in data angående arealbruk, social organisation, spridning, reproduktion, överlevnad och predationsbeteende hos lodjur genom uppföljning av individer försedda med olika typer av radio- eller GPS-sändare. Dessutom har projekten i Bergslagen och sydöstra Norge fokuserat på populationsdynamiken hos lodjurets viktigaste bytesdjur, rådjur. De olika studieområdena speglar de olika miljöförhållandena inom lodjurets utbredningsområde i Skandinavien, från renskötselområdet i norr, via snörika och ”rådjursfattiga” skogsområden, till ”rådjursrika” kulturlandskap i söder.  


Foto: © SCANDLYNX

 

Logos