Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviska lodjurprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Finansiering

SCANDLYNX Norge:

I Norge är Scandlynx en del av ett större tvärvetenskapligt forskningsprojekt ”Comparing, contrasting and integrating large carnivore predation and hunter harvest into sustainable ecosystem management” (ROSAIII), finansierat av Norges forskningsråd och Direktoratet för naturförvaltning.

Forskningen i Norge är vidare finansierat av Reindriftens utviklingsfond, Fylkesmannen i Oslo och Akershus, Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Telemark, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Finnmark, Rovviltnemnda i rovviltregion 2 och region 8, Flå kommune, Gol kommune, Hjartdal kommune, Nes Kommune, Nore- och Uvdal Kommune, Rollag Kommune, Sauherad Kommune, Tinn Kommune och Ål kommune.

 

SCANDLYNX Sverige:

Finansieringen i Sverige kommer från Naturvårdsverket (via Viltkommittén och Anslaget för Biologisk Mångfald), Svenska Jägerförbundet, WWF och FORMAS.

 

 

Logos