Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviska lodjurprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

En effektiv jägare

Lodjurets diet består i huvudsak av hjortdjur där dessa finns tillgängliga. Lodjuret finns i huvudsakligen i det boreala barrskogsbältet som sträcker sig österut från atlantkusten i Norge till Stilla havet och Berings sund. Men lodjuret finns också längre söderut, huvudsakligen i bergsområden. I Västeuropa utgör arter som rådjur, gems, hjort, tillsammans med får och ren de viktigaste bytesdjuren för lodjuren.

I södra Norge och stora delar av Sverige är rådjuret det viktigaste bytesdjuret. Lodjuret försöker smyga sig på sitt bytesdjur för att avliva det. Det är mycket sällan som lodjuret ligger i bakhåll, något som ofta påstods förr i tiden. Efter en kort spurt dödas stora bytesdjur genom ett bett i strupen.

Lodjurens påverkan på rådjurspopulationen är någonting som berör många människor. Lodjuret är en effektiv jägare och det kan ha relativt stor effekt på rådjursbeståndet i områden där rådjurstätheten är låg. Lodjuret tycks däremot ha mindre effekt på rådjursbeståndet i områden med höga rådjurstätheter.

Vi saknar stora vildmarksområden i Norge och Sverige i dag. Därmed är vi beroende av att kombinera bevarande av rovdjur med människors aktiviteter för att säkra livskraftiga rovdjurspopulationer. Detta leder till stora konflikter med ren- och får näringen.

 

Logos