Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviska lodjurprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Födsel och död

Lodjuren parar sig i mars. Efter att de varit dräktiga i ca 70 dagar föder honorna 1-3 ungar (enstaka gånger 4) i maj eller tidigt i juni. De nyfödda ungarna väger mellan 230 och 270 gram. Ungarna göms i små hålor eller sprickor i terrängen, ofta på svårtillgängliga ställen. Under den första tiden lämnar honan ungarna i gömstället då hon beger sig ut på jakt. Honan kan vara borta i 12-15 timmar och hon tar inte med sig byten tillbaka till ungarna. Under de första 2-3 månaderna stannar ungarna i lyan och får sin näring från modersmjölken.

Mycket uppmärksamhet har fokuserats på lodjurens dödlighet på grund av jakt. Resultat från de senaste årens forskning visar emellertid att lodjuren dör av andra orsaker också. Den viktigaste dödsorsaken, förutom jakt, hos sändarförsedda lodjur i Skandinavien är illegal jakt, men lodjur dödas också av trafik och skabb.

Logos