Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviska lodjurprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Status

Den totala populationen av lodjur i Sverige uppskattades i 2008 till mellan 1500–2000 djur. Viltskadecenter jobbar med inventeringar av lodjuret i Sverige (länk här).

Avskjutningsstatistiken kan ge oss en översikt över beståndsutvecklingen i Norge de senaste 150 åren. Under perioden 1846-80 sköts i genomsnitt 127 lodjur årligen. Mellan 1890 och 1930 syns en tydlig minskning av antalet lodjur. Från 1960 fram till 1997 skedde en gradvis ökning. De senaste 10 åren har antalet registrerade familjegrupper (lodjurshonor med ungar) varierat mellan 44 och 92.

 

Logos