Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviska lodjurprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Populärvetenskapliga artikler

2013

 • Odden, J., Andersen, R., May, R., Bruset, B., Mattisson, J, Solberg, H.O., Lurås, E., Lundby, R., Parmann. S., Bakka, D. & Brainerd , S.M. 2013. Jakt på jerv i Norge. Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA. Norges Jeger- og Fiskerforbund, Hvalstad. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. 39 pp: http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/74423048.PDF
 • Odden, J., Linnell, J.D.C. Solberg, H.O., Lurås, E., Lundby, R. & Parmann. S. 2013. Jakt på gaupe i Norge. Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA. Norges Jeger- og Fiskerforbund, Hvalstad. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. 36 pp.: http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/74423047.PDF

2012

 • Samelius, G., Andrén, H., Liberg, O., Linnell, J.D.C., Odden, J., Ahlqvist, P., Segerström, P., Sköld, K. & Glad, E. 2012. Spridningsmönster hos lodjur i Skandinavien. Fakta skog, 2-2012. Rön från Sveriges lantbruksuniversitet: http://www.slu.se/PageFiles/33707/2012/FaktaSkog_02_2012.pdf
 • Samelius, G., Andrén, H., Liberg, O., Linnell, J. D. C., Odden, J., Ahlqvist, P., Segerström, P., Sköld, K. & Glad. E. Spredningsmønster hos gaupe i Skandinavia. Våre Rovdyr 26 (4): 94-: Publikasjoner/SpredningGaupe_VR_4_2012EnkelHøyOppl.pdf.pdf
 • Odden, J., Nilsen, E.B. & Linnell, J.D.C. 2012. Tetthet av rådyr og sau påvirker hvor ofte gauper dreper sau. Hjorteviltet 2012:72-75. :
 • Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2012. Viltkamera - en mulig overvåkingsmetodikk for gaupe i snøfattige områder? Hjorteviltet 2012:79-81:
 • Odden, J., Nilsen, E. & Linnell, J. 2012. Når gaupa møter sauen. Våre Rovdyr 26 (3): 94-: Publikasjoner/SauenMøterGaupa_VåreRovdyr_3_2012Dobbel.pdf
 • Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2012. På sporet av en usynlig katt. Våre Rovdyr 26 (3): 102-105: Publikasjoner/PåSporet_VåreRovdyr_3_2012Dobbel.pdf
 • Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2012. På sporet av en usynlig katt. Vekst -Follo Næringsråds medlemsblad:
 • Bevanger, K., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2012. Rovdyr, ørn og villrein - kunnskap og fremtidige utfordringer. Villreinen 2012: p. 50. :

2011

 • Odden, J., Mattisson, J. & Strømseth, T.H. 2011. Gaupe og jerv i reinbeitesland. Nyhetsbrev fra Scandlynx oktober 2011. 4 pp.:
 • Odden, J., Sjulstad, K.. & Strømseth, T.H. 2011. Nytt fra Kombinasjonsprosjektet Østafjells. Nyhetsbrev fra Scandlynx august 2011. 4 pp.:
 • Odden, J. & Strømseth, T.H. 2011. Gaupe og jerv i reinbeitesland. Nyhetsbrev fra Scandlynx juni 2011. 4 pp.:
 • Nilsen, E.B., Gervasi, V., Linnell, J.D.C., Odden, J., Pedersen, H.C., Wabakken, P., Zimmermann, B. & Swenson, J. 2011. Effekten av predasjon på hjorteviltbestander. Hjorteviltet 2011:91-93.:
 • Brøseth, H., Nilsen, E.B., Linnell, J.D.C. & Odden, J. 2011. Felte rovdyr gir bestandskunnskap. Jakt & Fiske 3-2011:66-68. :
 • Linnell, J.D.C. & Odden, M. 2011. Mind the moose: Tales of Conflict from the Land of the Midnight Sun. Currrent Conservation 4.4:12-15.:
 • Mattisson J. 2011. Jerven – en flittig gjest ved gaupas matbord. Våre rovdyr, nr 1, 16-18: Publikasjoner/JervenEnflittigGjestDobbel.pdf
 • Mattisson, J., Andrén, H., Persson, J. 2011. Lodjur och järv i renskötselområdet. Boazodiehtu 2011-02.: Publikasjoner/Mattisson 2011_Lo&järv ren_Boazodiehtu.pdf
 • Liberg, O., Andrén, H. 2011. Rådjuren styr lodjursstammen. Svensk Jakt Nr 4. : Publikasjoner/Liberg & Andren Lodjur-rådjur Sv Jakt 2011.pdf

2010

 • Mattison, J. 2010. Järven är flitig gäst vid lodjurets matbord. Våra rovdjur 2/2010: 4-5.: Publikasjoner/Lo-järv Våra Rovdjur 2-2010.pdf
 • Odden, J., Sjulstad, K.. & Strømseth, T.H. 2010. Nytt fra Kombinasjonsprosjektet Østafjells. Nyhetsbrev fra Scandlynx august 2010. 6 pp.:
 • Odden, J. 2010. Status Scandlynx. Nyhetsbrev fra Scandlynx februar 2010. 4 pp.:
 • Odden, J. & Strømseth, T.H. 2010. Gaupe og jerv i reinbeitesland. Nyhetsbrev fra Scandlynx juni 2010. :
 • Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2010. En ny rovviltforvaltning. Kronikk, Dagbladet 21. september 2010. :
 • Linnell, J.D.C., Odden, J., Nilsen, E.B., Strømseth, T. & Arnemo, J.M. 2010. Hva bestemmer skjebnen til de store rovdyrene i Norge? Kronikk Natur & Miljø 2-2010:40-41.:
 • Wikenros, C., Liberg, O., Sand, H., & H. Andrén. 2010. Lodjur och varg - som katt och hund eller...? Faktaskog Nr 3. SLU. : Publikasjoner/Wikenros-Lodjur-Varg-FaktaSkog_03_2010.pdf

2009

 • Andrén, H., Persson, J., Swenson, J. och Segerström, P. 2009. Rovdjursforskningen ger viktiga kunskaper. - Norrbottens-Kuriren, Debattsida 13 mars 2009.:
 • Dalh, F. och Andrén, H. 2008. SLU:s roll inom viltförvaltning och jakt. - Miljötrender 2008 Nr 2: 5 Figari, H., Skogen, K. & Linnell, J. 2009. Et kuet husdyr. Kronikk, Aftenposten, 6.6.2009:
 • Henriksen, H.B. & Odden, J. 2008. På sporet av gaupa. På sporet av de fire store, spor og tegn:
 • Linnell, J.D.C. & Mysterud, A. 2009. Rådyret i Norge: Hva vet vi og hva trenger vi å vite? Hjorteviltet 2009:25-27:
 • Linnell, J.D.C. & Odden, J., 2009. Should I stay or should I go? Den komplekse utvandringen hos rådyr. Hjorteviltet 2009:22-24:
 • Linnell, J.D.C. 2009. Bembijs satiek rudo velnu., MMD 4-2009:36-37.:
 • Linnell, J.D.C. 2009. Fiep-Show - spettacolo erotico senza censura. La Caccia 3: 12-16.:
 • Linnell, J.D.C. 2009. Kam stirnaziem vinu teritorija?, MMD 4-2009:27-29.:
 • Linnell, J.D.C. 2009. Luchs, Rehwild + Jäger. Schweizer Jäger 7:6-11:
 • Linnell, J.D.C. 2009. Luchs, Rehwild, Jäger. Jagen Weltweit 4: 52-59.:
 • Linnell, J.D.C. 2009. Luchs, Rehwild, Jäger. Jagen Weltweit 4: 52-59.:
 • Linnell, J.D.C. 2009. Skandinavijas vilki – trausla atkopsanas? MMD 3: 33-35.:
 • Linnell, J.D.C. 2009. Summer loving. Usjenert rådyrromantikk, Hjorteviltet 2009: 14-16:
 • Linnell, J.D.C. 2009. Vai man palikt vai man iet?, MMD 4-2009: 34-35.:
 • Melis, C., Holmern, T., Basille, M., Herfindal, I., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2009. Fra fjord til fjell: Hvordan påvirker nordens tiger rådyrbestandene. Hjorteviltet 2009: 20-22.:
 • Nilsen, E.B., Odden, J., Melis, C. & Linnell, J.D.C. 2009. En sulten katt på silkepoter - gaupas effekt på rådyrbestander. Hjorteviltet 2009: 17-19.:
 • Odden, J. & Hansen I. 2009. Nytt fra Kombinasjonsprosjektet i Buskerud - 1/2008:
 • Nilsen, E.B., Odden, J., Melis, C. & Linnell, J.D.C. 2009. En sulten katt på silkepoter - gaupas effekt på rådyrbestander. Hjorteviltet 2009: 17-19.:
 • Andrén, H., Liberg, O., 2009. Inventering av lodjur - felkällor och naturlig variation. Vilt och Fisk, faktablad Nr 5. : Publikasjoner/Andren&Liberg Faktablad_nr 5 2009.pdf

2008

 • Andrén, H. 2008. Rovdjuren långt från mål. - Miljötrender 2008 Nr 2: 7 , feltbiologi, praktisk forvaltning, Høyskoleforlaget, Mortensen, A.J. (ed.). 99-113. Kristiansand.:
 • Linnell, J. D. C., Odden, J. og Arnemo, J. M. (2008). Viltforskning - til hvilken pris? Våre Rovdyr 22(1): 26-27.:
 • Odden, J., Mattisson, J., og Linnell, J. D. C. (2008). Nærkontakt med "fjelløven" i nord. Våre Rovdyr 22(1): 6-9.:
 • Linnell, J. D. C. og Breitenmoser, U. (2008). Kan gaupa på Balkan reddes? Våre Rovdyr 22(1): 18-21.:
 • Linnell, J. 2008. Le retour du lynx: quelles conséquences pour les chevreuils ? - l'exemple norvégien. - Herbivorie info 5. mai 2008. p. 4.:
 • Linnell, J.D.C. 2008. Making place for the wild in the landscapes of 21st century Europe. Newsletter of the Wolves and Humans Foundation Spring 2008:1-3.:
 • Linnell, J.D.C. 2008. Posso rimanere o devo andarmene?. - La Caccia Desember 2008: 12-14.:
 • Linnell, J.D.C. 2008. Quo vadis, Rehwild?. - St. Hubertus 4: 8-12.:
 • Linnell, J.D.C. 2008. Vecs un dívaini dabisks konflikts. MMD 2-2008: 22-23.:
 • Linnell, J.D.C. 2008. Wer freit wen? St Hubertus 7:8-13.:
 • Linnell, J.D.C. Panzacchi, M. & Odden, J. 2008. Buoni da mangiare... per la volpe! La Caccia August 2008: 12-17.:
 • Linnell, J.D.C. Panzacchi, M. & Odden, J. 2008. Roter Kitzräuber. St Hubertus 5:8-12.:
 • Linnell, J.D.C., Odden, J. & Mattisson, J. 2008. Matgilde eller hungersnød i nord? – verdens nordligste gaupebestand avsløres. BarentsWatch 2008:14-15.:

2007

2006

 • Linnell, J. D. C. & Panzacchi, M. 2006: Bambi meets the red devil. Deer x:34-37:
 • Linnell, J. D. C. 2006: Should I stay or should I go. Deer x:10-13:
 • Linnell, J. D. C. 2006: Summer loving. Deer x:22-28.:

2004

 • Linnell, J.D.C. & Brøseth, H. 2004: Norway. - In: von Arx, M., Breitenmoser-Würsten, C., Zimmermann, F. & Breitenmoser, U. (Ed.); Status and conservation of the Eurasian lynx (Lynx lynx) in Europe in 2001. KORA bericht, pp. 146-153.:

2003

 • Linnell, J.D.C. & Brøseth, H. 2003: Compensation for large carnivore depredation on domestic sheep in Norway, 1996-2002. - Carnivore Damage Prevention News 6: 11-13.:
 • Linnell, J. D. C. 2003: Knowledge at what cost? Wolf Print - Newsletter of the UK Wolf Conservation Trust (17): 12-13.:

2002

 • Odden, J., Linnell, J. D. C., Gangås, L. & Andersen, R. (2002) Hva har 7 års forskning på gaupe lært oss? Våre Rovdyr 1/2002: 36-45.:

2000

 • Liberg, O. & Glöersen, G. 2000. Rapport från lo- och varginventeringen 2000. - Svenska Jägareförbundet. Linnell, J.D.C., Odden, J., Kvam, T., Moa, P. & Andersen, R. 2000: Who did it? Age and sex specific depredation rates of Eurasian lynx on domestic sheep. - Carnivore Damage Prevention News 2: 9-10.:

1999

 • Linnell, J.D.C., Andersen, R. & Kvam, T. 1999: Eurasian lynx in Norway : the realities of managing a large carnivore in a multi-use landscape. - Cat News 30: 19-20.:
 • Linnell, J.D.C. & Andren, H. 1999: Lynx research in Scandinavia. - Cat News 30: 20-21.:
 • Linnell, J.D.C. & Arnemo, J.M. 1999: Implanting transmitters in neonatal lynx. - Cat News 31: 24.:

1998

 • Kjelvik, O., Kvam, T. & Nybakk, K. 1998: Effekten av simler vinterbeite på vekt og overlevelse hos kalv. - Reindriftsnytt: (2) 43-47:
 • Kjelvik, O., Kvam, T. & Nybakk, K. 1998: Dødelighet hos tamrein i et rovdyrområde. - Reindriftsnytt: (2) 35-42. Arnemo, J.M., Dypsund, P., Berntsen, F., Schulze, J., Wedul, S., Ranheim, B. & Lundstein, L. 1998: Use of implanted transmitters in large carnivores: clinical and welfare issues [Bruk av implanterbare radiosendere på store rovdyr: kliniske og dyrevernsmessige aspekter]. - Norsk Veterinærtidsskrift 110: (12) 799-803:
 • Moa, P.F., Negård, A. & Kvam, T. 1998: Arealbruk og vandringsmønster hos gaupe i et midt-norsk barskogsområde. - Fauna 51: (1) 10-23.:
 • Moa, P.F., Negård, A. & Kvam, T. 1998: Arealbruk hos gaupe i forhold til habitattilbud, med spesielt henblikk på sau og tamrein på beite. - Fauna 51: 24-42.:
 • Persson, J. & Liberg, O. 1998. Underlag för förvaltning av varg och lodjur. - Viltforum, Svenska Jägareförbundet.:
 • Glöersen, G. & Liberg, O. 1998. Rapport från lo- och varginventeringen 1998. - Svenska Jägareförbundet:

1997

 • Nybakk, K. & Ingerslev, T. 1997: Samisk kultur, norsk politik og store rovdyr. - Naturens Verden 1997: 41-51.:

1995

 • Liberg, O. & Glöersen, G. 1995. Lodjurs- och varginventeringar 1993-1995. - Viltforum 1995:1. Svenska Jägareförbundet:
 • Kvam, T., Nybakk, K., Overskaug, K., Sørensen, O.J. & Brøndbo, K. 1995: Gaupa tar mye mer rein enn antatt. - Reindriftsnytt: 40-43.:
Logos