Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviska lodjurprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Fångst och märkning

Telemetri

För att kunna ta fram nödvändig information om lodjurets ekologi behövs data som samlats in genom uppföljning av enskilda individer. Genom att förse lodjur med GPS-sändare kan vi följa samma lodjur från födsel till död. Därmed kan vi beräkna lodjurens effekt på bytespopulationer och följa lodjurens vandringar genom olika landskapstyper.

GPS-halsbanden ger positioner med hjälp av satelliter tills sändaren faller av djuret efter 1-2 år. Positionerna sänds fortlöpande till oss via mobilnätet. I områden utan mobiltäckning använder vi halsband där positionerna lagras och laddas ner manuellt.

 


Foto: © SCANDLYNX

 

Fångst

Vi använder flera olika metoder för att fånga lodjur.

  • Fångst och märkning av lodjur i norra Skandinavien genomförs med hjälp av helikopter.
  • I södra Sverige används främst hundar och båsfällor av ”värmlandstyp”. 
  • I södra Norge används främst båsfällor av ”värmlandstyp” och fjäderbelastade snaror som satts upp i anslutning till rådjur som blivit dödade av lodjur.

 

Användning av försöksdjur

Märkning av vilda djur kan vara kontroversiellt. Men i Skandinavien är användningen av försöksdjur strängt reglerat så att djuren påverkas i minsta möjliga grad. All forskning och hantering av vilda djur utförs av professionell personal med stor erfarenhet inomområdet.


 Foto: © SCANDLYNX

 

Fångst och märkning av lodjur

Läs mer om riktlinjer för hantering av försöksdjur här.

 Biomedical Protocols for Free-ranging Brown Bears, Gray Wolves, Wolverines and Lynx 

 

Kronikker från SCANDLYNX:

 "Ny kunnskap har sin pris"

 "Kunnskap - til hvilken pris?"

 

Logos