Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviska lodjurprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Predation

Effektiv jägare

Lodjuret smyger sig obemärkt på sitt byte, efter en kort spurt dödas stora bytesdjur genom ett bett i strupen. Lodjuret är en effektiv jägare, i Østerdalen slutade 62 % av de dokumenterade jaktförsöken med att lodjuret lyckades dödad sitt byte. Framgången var störst när det gällde jakt på större bytesdjur. Vi såg också att familjegrupper, dvs. hona med ungar, var de mest effektiva jägarna. 

 


Foto: © SCANDLYNX

 

Lodjur och rådjur

Rådjur är generellt sett lodjurets viktigaste bytesdjur i södra Skandinavien, både sommar och vinter. Även i Österdalen, där rådjurstätheten är låg, är rådjur det viktigaste bytesdjuret för lodjuren både sommar och vinter. Av de mindre bytesdjuren är haren viktigast.

Hur många rådjur som dödas av lodjur och hur detta påverkar rådjurspopulationen berör många människor. Lodjurens lokala effekt på rådjursbeståndet kan vara hög i områden där rådjurstätheten är låg och tillväxten långsam. Där kan lodjuren ta hela tillväxten, även om tätheten av lodjur är låg, och hela det jaktbara överskottet försvinner. Å andra sidan är effekten av lodjurspredation på rådjur relativt låg i områden med höga rådjurstätheter.

Lodjur och får/tamren

Vi saknar stora vildmarksområden i Skandinavien i dag. Därmed är vi beroende av att bevara livskraftiga populationer av stora rovdjur i områden där människor bedriver tamdjursskötsel, vilket leder till stora konflikter med får- och rennäringen.

SCANDLYNX beräknar lodjurets predationstakt på ren och får och studerar lodjurens vandringar i landskapet i förhållande till tillgången och tätheten av får, ren och alternativa bytesdjur.

Detta ger kunskaper som kan användas till utveckling av verktyg för att minska konflikten mellan tamdjursnäringar och rovdjur, samt till att förbättra förhållandena för frigående får och tamren. Dessutom kan dessa resultat användas för att kvalitetssäkra dagens nivåer för kompensation för rovdjursdödade får och tamrenar.  


Photo:

 

Logos