Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviska lodjurprosjektet
Norsk Svenska English
Søk
 


SCANDLYNX koordinerar all forskning på lodjur i Skandinavien.

Det övergripande målet för SCANDLYNX är att samla in och förmedla kunskap om lodjur. Därmed ska SCANDLYNX bidra till kunskapsbaserade förvaltningsmodeller som accepteras av olika intressegrupper.


 


Foto: © SCANDLYNX

Senaste publikationer

  • "Viltforskning - til hvilken pris?" forskning.no 04.03.08 Jon Martin Arnemo, Høgskolen i Hedmark, John Linnell & John Odden, NINA: http://www.forskning.no/artikler/2008/mars/1204540504.51
  • Andrén,H., Persson, J., Mattisson, J. & Danell, A. C. 2011. Modelling the combined effect of an obligate predator and a facultative predator on a common prey: lynx Lynx lynx and wolverine Gulo gulo predation on reindeer Rangifer tarandus. Wildlife Biology, 17(1):33-43.: http://www.bioone.org/doi/full/10.2981/10-065
  • Kvam, T., Eggen, T., Knutsen, K., Overskaug, K., Solstad, T. & Sørensen, O.J. 1993: Årsrapport for rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag 1992. - Norskinstitutt for naturforskning Oppdragsmelding 194: 1-31.:
  • Liberg, O. & Glöersen, G. 1995. Lodjurs- och varginventeringar 1993-1995. - Viltforum 1995:1. Svenska Jägareförbundet:
  • Kjørstad, M. & Nybakk, K. 1995: Lynx habitat use in Indre Namdalen [Gaupas (Lynx lynx) habitatbruk i Indre-Namdalen]. - (Ed.); MSc thesis, University of Trondheim, Norway, pp. 1-57. :
  • Lescureux, N., Linnell, J.D.C., Mustafa, S., Melovski, D., Stojanov, A., Ivanov, G., Avukatov, V., Von Arx, M., Breitenmoser, U. 2011. Fear of the unknown: local knowledge and perceptions of the Eurasian lynx Lynx lynx in western Macedonia. Fauna & Flora International, Oryx, P 1-8.: Publikasjoner/Lescureux ORYX Fear of the unknown LK and perceptions of the Eurasian Lynx in W MK.pdf
  • Mattisson, J., Andrén, H., Persson, J. & Segerström, P. 2011. Influence of intraguild interactions on resource use by wolverines and Eurasian lynx. Journal of Mammalogy, 92(6):1321-1330.: http://www.bioone.org/doi/full/10.1644/11-MAMM-A-099.1
  • Mattisson, J. 2011. Interactions between Eurasian lynx and wolverines in the reindeer husbandry area. Doctoral thesis, SLU, Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences.: http://pub.epsilon.slu.se/2441/
  • Samelius, G., Andrén, H., Liberg, O., Linnell, J.D.C., Odden, J., Ahlqvist, P., Segerström, P., Sköld, K. & Glad, E. 2012. Spridningsmönster hos lodjur i Skandinavien. Fakta skog, 2-2012. Rön från Sveriges lantbruksuniversitet: http://www.slu.se/PageFiles/33707/2012/FaktaSkog_02_2012.pdf
  • Mattison, J. 2010. Järven är flitig gäst vid lodjurets matbord. Våra rovdjur 2/2010: 4-5.: Publikasjoner/Lo-järv Våra Rovdjur 2-2010.pdf
Logos